Poznaj Bałabajkę

Bałabajka to miejsce, które zostało stworzone z myślą o dziecku i jego potrzebach. Opiekę nad dziećmi sprawują kreatywni i młodzi nauczyciele, których cechuje pasja i zamiłowanie do pedagogiki przedszkolnej. Dzieci uczestniczą codzinnie w ciekawych zajęciach edukacyjnych oraz twórczych aktywnościach. W naszym przedszkolu dzieci są: szczęśliwe i radosne, zdrowe i bezpieczne, aktywne we własnej edukacji.

Pragniemy rozwijać u dzieci:

  • umiejętności współdziałania z otoczeniem, szacunku dla innych, a także rozumienia znaczenia umów i norm społecznych,
  • samodzielność i wytrwałość w pokonywaniu trudności,
  • umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
  • zrozumienie zjawisk z najbliższego otoczenia,
  • wyobraźnię i ekspresję twórczą,
  • zainteresowanie literaturą i sztuką,
  • poczucie własnej wartości budowane na świadomości uczuć.

Domowa i przyjazna atmosfera

Dzięki kameralnym grupom (10-12 osobowym) podchodzimy indywidualnie do każdego dziecka, współpracujemy z Rodzicami oraz jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje z ich strony.

Kameralne grupy dają możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka, jak również wspierają łatwą adaptację. Nauczyciele w codziennej pracy stawiają na indywidualne potrzeby rozwojowe swoich podopiecznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie wychwycić szybko uzdolnienia u dzieci, które możemy rozwijać, jak również trudności, na które należy zwracać uwagę i korygować.

Nauka poprzez zabawę

Uczymy języka angielskiego metodą immersji językowej czyli zanurzenia w języku - dzieci zdobywają umiejętność swobodnego porozumiewania się w codziennych sytuacjach (grupy przedszkolne),

Dzięki nauce poprzez zabawę efektywnie przygotowujemy do dalszej edukacji, obejmującej tak istotne umiejętności jak: pisanie, czytanie, liczenie, kreatywność, logiczne myślenie, poczucie własnej wartości, poszanowanie zasad, umiejętność koncentracji, zdolności muzyczne, itd.

Organizacja

Do przedszkola Bałabajka Stegny w Warszawie przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.

Przedszkole jest czynne w godz. od 7:30 do 18:00 od poniedziałku do piątku, przez cały rok, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. O tym, o której dziecko ma przyjść do przedszkola decyduje Rodzic. Równocześnie Rodzic powinien wziąć pod uwagę dobro dziecka, dla którego ważne są: stały rytm i uczestnictwo w zajęciach grupowych.

Przedszkole wpisane jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawa pod numerem 100 PPN. Jesteśmy placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze niepublicznym. Przedszkole Bałabajka realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Dobra adaptacja

W przedszkolu Bałabajka dobra adaptacja dziecka jest jednym z najważniejszych zadań. Zależy nam na tym, aby każdy maluch zapoznał się i zdobył orientację w przedszkolnej przestrzeni, aby nawiązał pozytywne relacje z grupą rówieśniczą oraz personelem placówki, a także aby wdrożył się w rytm dnia i przedszkolne rytuały.

W ramach naszego programu „Dobra adaptacja – dobry początek” proponujemy:

  • udział w naszych zajęciach dla dzieci z rodzicami, jak również w zajęciach adaptacyjnych, podczas których aktywność rodziców jest stopniowo zmniejszana; (odnośnik do oferty szczegółowej),
  • 3-godzinny warsztat dla rodziców dot. adaptacji dziecka w przedszkolu prowadzony przez naszego psychologa,
  • spotkania adaptacyjne, podczas których dziecko zapoznaje się z przedszkolem, swoją przyszłą ciocią oraz kolegami i koleżankami w towarzystwie rodzica.

Zapraszamy dzieci:

do żłobka i przedszkola na Stegnach w Wilanowie,
na zajęcia do klubu Bałabajka,
na lato i zimę w mieście.

Skontaktuj się z nami

Bałabajka Stegny i Wilanów tel. 515-174-833

Strefa rodzica

Sprawdź aktualny rozkład dnia, jadłospis, harmonogram wydarzeń oraz najnowszą gazetkę przedszkolną.