Program i zajęcia

Zajęcia edukacyjne wg MEN

Naszą pracę wychowawczo-dydaktyczną realizujemy głównie w oparciu o program „Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa Iwony Brody. Jest on aktualny i w pełni odpowiadający przepisom MEN, zgodny z obowiązującą podstawą programową.

Program „Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa Iwony Brody ukierunkowany jest na wielostronny rozwój dziecka, zgodnie z jego wiekiem i możliwościami rozwojowymi. Program ten zdobył wyróżnienie w II edycji konkursu ogłoszonego przez MEN i CODN na „Najlepszy program wychowania przedszkolnego”. Został oceniony jako bardzo dobrze przygotowany pakiet programowy, metodyczny i organizacyjny wraz z narzędziami diagnostycznymi, ponadto zawiera rozwiązania programowo – metodyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program umożliwia dzieciom poznanie świata i budowanie jego obrazu wielozmysłowo. Proces nauczania i wychowania zaproponowany przez program „Od przedszkolaka do pierwszaka” stwarza podwaliny do ukształtowania człowieka aktywnego, wrażliwego i świadomego swojej wartości oraz otaczającej go rzeczywistości.

Wszystkie grupy wiekowe w przedszkolu pracują w oparciu o podręcznik, który jest uzupełnieniem programu przedszkola. Dzięki takiemu rozwiązaniu dzieci już od początku przygotowywane są do pracy z książką, do systematyczności, skupienia nad zadaniem, uwagi i cierpliwości. Ułatwia to pracę w ostatnim roku przedszkola, kiedy to realizowany jest roczny obowiązek przedszkolny i dzieci przygotowywane są do obowiązków szkolnych.

Nauka języka angielskiego metodą immersji

Uczymy języka angielskiego metodą immersji językowej, czyli poprzez zanurzenie w języku. Obecnie uznaje się, że jest to najskuteczniejsza metoda opanowania języka obcego.

Codziennie uczymy języka angielskiego metodą immersji językowej, czyli poprzez zanurzenie w języku. Metoda ta powstała w latach 60-tych w Kanadzie. Język obcy służy do porozumiewania się i jednocześnie jest narzędziem do nauki innych, interesujących dla odbiorcy treści. Obecnie uznaje się, że jest to najskuteczniejsza metoda opanowania języka obcego. Tylko ta metoda:

  • daje możliwość pełnego przebywania w środowisku naturalnym (immersyjnym),
  • zapewnia zdecydowanie wyższy poziom znajomości języka obcego niż podczas tradycyjnego nauczania,
  • wspiera komunikację w języku ojczystym i podnosi poziom poznawczy dziecka,
  • nie wymaga żadnych specjalnych zdolności,
  • nie męczy i nie nuży.

Zajęcia regularne

Gimnastyka poranna, zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, rytmika, zajęcia plastyczne, logopedia.

Wycieczki

Spacery edukacyjne, podczas których obserwujemy przyrodę (park, ogród botaniczny, las), spacery na okoliczne place zabaw, sezonowe aktywności na świeżym powietrzu (sanki, łyżwy, rowery), wycieczki edukacyjne, podczas których odwiedzamy ciekawe miejsca (teatr, kino, muzeum, centrum nauki Kopernik) oraz poznajemy różne zawody (strażak, piekarz, weterynarz, bibliotekarz, cukiernik).

Zajęcia cykliczne

Ceramika, dogoterapia, zajęcia z cyklu „Kuchcikowo”, zajęcia z cyklu „Gry i zabawy podwórkowe”, spotkania ze sztuką "Mały Artysta", zajęcia ogrodnicze "Mały Ogrodnik", zajęcia z cyklu "Cztery strony świata", pogadanki filozoficzne "Eureka", cykl "Drugie życie rzeczy", Kino Bambino, teatrzyki, pokazy artystyczne, koncerty muzyczne.

Imprezy okolicznościowe

Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Bal Karnawałowy, Mikołajki, Halloween, Wigilia, Wielkanoc.

Zajęcia fakultatywne

Balet, piłkarskie maluchy, tańce, basen, fizjoterapia, indywidualne lekcje gry na pianinie, indywidualne zajęcia z logopedą.

Wydarzenia

Pikniki rodzinne, spektakle teatralne przygotowywane przez dzieci dla rodziców i przez rodziców dla dzieci, warsztaty dla rodziców, m.in. Warsztaty umiejętności wychowawczych.

Zapraszamy dzieci:

do żłobka i przedszkola na Stegnach w Wilanowie,
na zajęcia do klubu Bałabajka,
na lato i zimę w mieście.

Skontaktuj się z nami

Bałabajka Stegny i Wilanów tel. 515-174-833

Strefa rodzica

Sprawdź aktualny rozkład dnia, jadłospis, harmonogram wydarzeń oraz najnowszą gazetkę przedszkolną.