Muzykoterapia

Muzykoterapia w Bałabajce

Pojęcie muzykoterapii definiuje się jako dziedzinę posługującą się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej.[1]

Głównym sposobem oddziaływania muzykoterapii na dziecko jest muzyka oraz dźwięk, które wywołują u odbiorcy  przeżycia i emocje. Współczesną muzykoterapię można podzielić na dwa rodzaje: muzykoterapię aktywną, której podstawą jest śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, improwizacja oraz muzykoterapię receptywną, której celem  jest słuchanie muzyki, relaksacja i wizualizacja. Muzykoterapia w Bałabajce jest prowadzona w formie zajęć umuzykalniających, które dają dzieciom szansę na rozwój muzyczny, intelektualny, emocjonalny, ruchowy, estetyczny, społeczny. Na zajęciach realizowane są metody i idee edukacyjne : C. Orffa, B. Strauss, W. Sherborne, E.E Gordona , M. Gawryłkiewicz a także pomysły nauczyciela prowadzącego, które spełniają założenia muzykoterapii aktywnej i receptywnej.

Metoda Carla Orffa to wychowanie muzyczne dzieci, którego głównym elementem jest improwizacja, śpiew i gra na prostych instrumentach perkusyjnych (bębenki, tamburyna, kołatki, grzechotki, trójkąty, dzwonki melodyczne).  Batii Strauss opracowała metodę aktywnego słuchania muzyki, która pozwala na swobodną zamianę ról przez dzieci(dziecko może wcielić się w wykonawcę a potem w dyrygenta), mimo wielokrotnego słuchania utworu jest stale atrakcyjny dla dzieci. Edwin E. Gordon stworzył teorię uczenia się muzyki poprzez audiację wstępną i właściwą. Audiacja zachodzi wtedy, gdy w umyśle asymilujemy i rozumiemy dźwięk, który dopiero usłyszeliśmy, lub który słyszeliśmy w przeszłości. Audiujemy również, kiedy asymilujemy i rozumiemy muzykę, którą mogliśmy słyszeć, a nawet którą jedynie odczytujemy z notacji, czy też która właśnie jest komponowana lub improwizowana.[2]

Audiacja jest niczym proces komunikacji. Słuchając nadawcy staramy się zrozumieć sens jego wypowiedzi, przewidzieć co może powiedzieć , przygotować się do wzięcia udziału w rozmowie.  Zajęcia w przedszkolu konstruowane są według stadiów audiacji wstępnej E. Gordona.

[2] E.E Gordon, Sekwencje uczenia się w muzyce. Umiejętność, zawartość i motywy, Wyd. WSP, Bydgoszcz 1999, s.22

Zapraszamy dzieci:

do żłobka i przedszkola na Stegnach w Wilanowie,
na zajęcia do klubu Bałabajka,
na lato i zimę w mieście.

Skontaktuj się z nami

Bałabajka Stegny i Wilanów tel. 515-174-833

Strefa rodzica

Sprawdź aktualny rozkład dnia, jadłospis, harmonogram wydarzeń oraz najnowszą gazetkę przedszkolną.