Przedszkole integracjyjne

Celem integracji w naszym przedszkolu jest stwarzanie dzieciom niepełnosprawnym takich warunków by mogły włączyć się w codzienne życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości, praw i obowiązków. Staramy się stworzyć warunki  aby niepełnosprawność nie decydowała o ich powodzeniu w relacjach.

Każde dziecko w naszym przedszkolu włączane jest w edukacje w taki sposób w którym uwzględniane są jego indywidualne potrzeby i możliwości. Dzieje się to dzięki dostosowaniu metod i technik pracy indywidualnie do wyzwań rozwojowych każdego naszego podopiecznego.

W naszym przedszkolu staramy się znosić bariery psychiczne i społeczne w środowisku najbliższym dziecku. Uczymy zrozumienia dla inności i odpowiedniego traktowania dzieci niepełnosprawnych. Staramy się świadomie kierować interakcjami dziecka w środowisku rówieśniczym, pomagać tworzyć relacje i wpływać na ich kształt mając pełna świadomość iż nie dokonują się one tylko  wyniku swobodnego kontaktu.

Wierzymy, że indywidualne podejście rozwija umiejętności i talenty na miarę każdego dziecka. Sukces terapeutyczny możliwy jest dzięki wykorzystywaniu  odpowiednich metod oraz odpowiednich pomocy dydaktycznych, które umiejętnie dobieramy.

Dla kogo?

Do przedszkola w ramach procesu integracji zapraszamy wszystkie dzieci:

 • posiadające opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju
 • posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • będące podczas diagnozy
 • których rozwój niepokoi rodziców i chcieliby, aby dziecko zostało poobserwowane w środowisku grupy rówieśniczej

Co proponujemy

 • opiekę wielospecjalistycznego zespołu terapeutów,
 • indywidualne podejście do każdego dziecka i zapewnienie mu komfortowych warunków, aby mogło w pełni realizować przewidziany w podstawie program,
 • realizację  programów autorskich powstałych na terenie przedszkola,
 • indywidualne zajęcia terapeutyczne prowadzone na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub opinii o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • spotkanie z terapeutami i wychowawcami pracującymi z dzieckiem w miarę potrzeb rodziców.

Zajęcia

 • zajęcia z elementami socjoterapii
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • terapia pedagogiczna
 • terapia ręki
 • terapia metodą W. Sherborne
 • zajęcia relaksacyjne

 

 

 • trening umiejętności społecznych
 • dogoterapia
 • terapia psychologiczna
 • terapia logopedyczna
 • artterapia
 • muzykoterapia

Metody pracy

W procesie terapii odchodzimy od restrykcyjnego behawioryzmu (wykorzystujemy jego elementy), staramy się zrozumieć sens zachowania dziecka, zrozumieć jaką potrzebę ono zaspokaja.

Nasi specjaliści

Tworzymy zespół specjalistów, który ściśle ze sobą współpracuje i tworzy dla dzieci potrzebujących wsparcia specjalne programy i plany. W skład zespołu terapeutycznego wchodzi: psycholog, pedagog, pedagog specjalny, logopeda, rehabilitant oraz terapeuta integracji sensorycznej.

Jak się zapisać

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: m.godlewska@cmc.edu.pl

Zapraszamy dzieci:

do żłobka i przedszkola na Stegnach w Wilanowie,
na zajęcia do klubu Bałabajka,
na lato i zimę w mieście.

Skontaktuj się z nami

Bałabajka Stegny i Wilanów tel. 515-174-833

Strefa rodzica

Sprawdź aktualny rozkład dnia, jadłospis, harmonogram wydarzeń oraz najnowszą gazetkę przedszkolną.